پس از خرید WhatsApp گران قیمت توسط فیسبوک، بحث های زیادی در محافل دیجیتال به وجود آمد که شاید بتوان گفت درصد پایینی از این بحث ها در مورد قیمت WhatsApp نبود. برخی از بحث ها پیرامون رعایت حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک می گردید. حال با خبری که در وبسایت FTC منتشر شده، شاید بتوان گفت خیال کاربران کمی راحت تر خواهد شد.
  FTC که مسئولیتش رسیدگی به امور بازار و تجارت های ایالات متحده آمریکاست، طی نامه ای به مدیران WhatsApp و Facebook گفته است که ادامه ی فعالیت واتس اپ زیر پرچم فیسبوک، تنها در صورتی ممکن است که این شرکت قوانین مربوط به حریم خصوصی این برنامه و سرویس های آن را تغییر ندهد.

به گفته ی Jessica L. Rich، یکی از مسئولین FTC، در صورتی که فیسبوک سعی کند با تغییر قوانین حریم خصوصی WhatsApp از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند با مجازات سنگینی روبرو خواهد شد.